Koszyk 0,00 zł (produkty)

Masz 0 produktów w koszyku

Twój koszyk jest pusty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Darmowa wysyłka!
Razem (brutto)

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (BRANDEDOUTLET MAREK DUDEK ). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

 

§1 Definicje

1. Dostawa - czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

2. Dostawca - firma kurierska dostrczająca przedmiot dostawy.

3. Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 

4. Rejestracja - czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

5. Sprzedawca - firma:

BRANDEDOUTLET MAREK DUDEK

ul. Władysława Raginisa 10 lok. 31

35-513 Rzeszów

 

NIP: 8131330794,

REGON: 181000100

 

KONTO BANKOWE: ING BANK Śląski

18 1050 1562 1000 0091 3753 9228

 

6. Strona Internetowa Sklepu - strona internetowa w domenie butymarka.pl

7. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

8. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

2. Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

3. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest e następujący sposób:

4. Cele przetwarzania osobowych Klienta oraz podstawa prawna przetwarzania:

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie i Polityce prywatności. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Żądanie odbywa się poprzez kontakt określony w pkt. 3 niniejszego regulaminu.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

7. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Wysyłka zamówień́ płatnych za pobraniem, przelewem lub przez system PayU następuje w ciągu 24 godzin lub do 4-5 dni roboczych. W przypadku zamówień płatnych przelewem (w tym PayU) czas liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

8. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

11. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

12. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).

14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://butymarka.pl/podstrona/3-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz
w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 10 lub nowsza, FireFox wersja 50 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 50 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu butymarka.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

2. Klient składając zamówienie w sklepie i akceptując warunki umowy upoważnia sprzedawcę do zawarcia umowy o świadczeniu usług pocztowych w imieniu nabywcy i na jego rachunek. Złożenie zamówienia jest równoważne z udzieleniem pełnomocnictwa na opłacenie i wysłanie przesyłki w imieniu kupującego tym samym koszt przesyłki nie będzie uwzględniony na otrzymanym paragonie lub fakturze. Podstawa prawna:Art. 29 ust. 1 Ustawa o podatku od towarów i uslug z dnia 2004-03-11(Dz.U. 2011 nr 177 poz 1054 j.t.).

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: Rzeszów, 25.05.2022


Proszę czekać...
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności